25 maja 2020

Nowi kontrahenci…

Z satysfakcją informujemy, iż Zarząd naszej spółki pozyskał nowego kontrahenta działającego na mazowieckim rynku budowlanym. Dzięki zawartemu porozumieniu odbiorcą dystrbuowanej przez naszą firmę cegły silikatowej będzie firma deweloperska realizująca znaczącą inwestycję w należącym do aglomeracji warszawskiej Pruszkowie.

3 Sierpień 2019

Mimo wakacji Projekt Centrum nie zwalnia tempa …

Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami firma Max-Biz Sp. z o.o. – główny lider Projektu Centrum Budowlanego „Bartycka.Biz Sp. z o.o.” – w minioną sobotę 3 i 10 sierpnia 2019 r. zorganizował nad Zalewem Zegrzyńskim spotkanie integracyjne Zarządu i pracowników firmy. Spotkanie, co należy szczególnie podkreślić, miało charakter pikniku rodzinnego. Uczestnicy, oprócz dobrej zabawy i wypoczynku, mogli się zapoznać z dotychczasowymi osiągnięciami firmy Max-Biz Sp. z o.o. w zakresie postępu prac przy realizacji Projektu Centrum Budowlanego na terenie Ukrainy.

Przy tej okazji serdecznie dziękujemy firmom współpracującym z Max-Biz Sp. z o.o. przy realizacji Projektu Centrum Budowlanego „Bartycka.Biz Sp. z o.o.”, wszystkim pracownikom firmy i przyjaciołom za organizację i pomoc w przygotowaniu spotkania.

11 Lipca 2019

Nasz firma Max-Biz Sp z o.o zakupiła pierwszy
z dziesięciu tirów. Załoga i kierownictwo firmy dostrzegają  w tym szansę na wielki rozwój.